Pas sota la via

Tornar
Imatge del projecte
María José Reyes

Primera fase del projecte de reforma de l'eix de l'avinguda Bertran i l'avinguda del Mar. 

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

Data de projecte:
Maig 2014
Data inici de l'obra:
--
Data fi de l'obra:
--
Data d'execució:
Maig 2015
Municipi:
Gavà
Superfície:
887 m²
Cost:
151.812 €
Autors:
Josep Muxart (AMB)
Col·laboradors:
Equip AMB: Núria Herrero, David Aguilar, Javier Duarte, Susana Casino, Jonatan Álvarez, Mario Ojeda, Cristina Barquero, Carles Martínez, Hilda Cuba, Laia Ginés
Contractista:
Obres i serveis Roig

Descripció

L'endegament del pas sota les vies del tren a l'avinguda de Bertran i Güell de Gavà s'inclou en la primera fase del projecte de reforma de l'eix que formen aquesta avinguda i l'avinguda del Mar, projecte que estudia la connexió entre el teixit de ciutat compacta del centre urbà i el teixit industrial del polígon La Post.

La proposta dibuixa una nova configuració de la secció de la via suprimint la vorera del cantó Garraf per aconseguir així un sol espai de vorera al cantó Barcelona, d'uns 2,26 metres d'amplada, segregat de la calçada per a l'ús en convivència de ciclistes i vianants. A més de l'arranjament de guals i voreres, s'aconsegueix una nova secció de carrer que dona resposta a criteris d'accessibilitat i alhora permet donar continuïtat a l'eix que connecta la ciutat amb la platja.

Els materials que s'han emprat en la urbanització són aglomerat asfàltic continu per al paviment, revestiment ceràmic de color per als paraments verticals –sobre els quals s'ha aplicat un grafisme que recrea les activitats i l'ús propi d'aquest pas– i xapa d'acer per al coronament dels paraments en la qual s'integra una línia d'enllumenat encastada que queda protegida del possible vandalisme, a excepció del pas sota les vies, on l'enllumenat és vist.

Cal destacar també com a element configurador i de protecció un sistema de límit format per un topall de tub d'acer galvanitzat que ajuda a la seguretat dels vianants i ciclistes.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL