Zona forestal

Categoria: Interès ambiental

Municipis: Begues

Zona forestal

El parc de la Costeta s'ubica en una zona forestal que exerceix les funcions de connexió entre dos nuclis d'habitatges. Es tracta d'una zona de bosc mediterrani, situada en un turó de 30 metres de desnivell, formada per alzines (Quercus ilex) i pins pinyers (Pinus pinea), i espècies de sotabosc, com el garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis) o el càdec (Juniperus oxycedrus).

Equipaments relacionats