Refugi de biodiversitat

Categoria: Interès ambiental

Municipis: El Prat de Llobregat

IMG

Tot seguint el camí elevat per a vianants que voreja el riu, podem trobar un refugi de biodiversitat on hi habiten insectes, aràcnids, amfibis, rèptils i fins i tot algun petit mamífer al llarg de tot l'any. És un lloc càlid on aquests petits animals troben materials que els faciliten l'estada durant l'hivern: troncs foradats que ajuden a niar diferents espècies d'abelles; pedres, pinyes, maons i canyes que serveixen perquè hi hivernin insectes molt beneficiosos per a l'agricultura, com les marietes i crisopes, els escarabats o les tisoretes. És, doncs, un ecosistema ple d'éssers vius on cada dia es poden descobrir noves espècies.

Equipaments relacionats
  • Imatge del parc
    Municipis:
    El Prat de Llobregat
    Superfície:
    130.500 m2