Hort ecològic del Jardí Botànic Històric

Categoria: Espais participatius

Municipis: Barcelona

Hort ecològic del Jardí Botànic Històric

L'Associació d'Amics del Jardí Botànic té cura de l'hort del Jardí Botànic Històric, i desenvolupa un projecte que té com a finalitat preservar les varietats hortícoles tradicionals i proporcionar llavors a les persones o col·lectius interessats. Realitzen treballs de sembra, reg, neteja, recollida i tractament de llavors. També organitzen activitats participatives relacionades amb aquestes tasques.

Per participar contacteu amb:

Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona

Pàgina web

Correu electrònic

Telèfon 932564170

Marker
Passeig del Migdia, 177-185, 08038, Barcelona
Com anar-hi
Transports al voltant de...
Publicacions relacionades
Equipaments relacionats