Passarel·la de vianants sobre riera de Comerç

Aquesta passarel·la damunt del sobreeixidor de la riera de Comerç dona continuïtat al camí del marge esquerre del riu Llobregat. Es millora la connectivitat intermunicipal per a vianants i bicicletes i es reforça la xarxa de camins fluvials.

©Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Novembre 2015
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Febrer 2018
  Municipi:
  Sant Feliu de Llobregat
  Superfície:

  1.725,00 m2

  Cost:
  238.207 €
 • Direcció de projecte:
  Aida Munsó, Francisco Javier Navarro (AMB)
  Direcció d'obra:
  Aida Munsó, Francisco Javier Navarro (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Montserrat Arbiol, Sara Arguedas, Eloi Artau
  EQUIP EXTERN: CTP 1999
  Contractista:
  Freyssinet
Finançament

Programa d'inversions: PSG 1a convocatòria. Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %; Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 25 %. També té finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

logo UE Feder

Descripció

L'àmbit d'actuació és el tram del camí del riu Llobregat que coincideix amb la desembocadura del canal sobreeixidor de la riera de Comerç dins el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

El projecte forma part d'una estratègia global de recuperació ambiental i promoció de l'ús social de l'espai fluvial del riu Llobregat. Amb la voluntat de donar continuïtat al recorregut de vianants i bicicletes al llarg del riu, i alhora reforçar l'estratègia de recuperació ambiental de l'entorn natural, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat encarrega la redacció d'aquest projecte.

La passarel·la dona continuïtat al camí del marge esquerre del riu Llobregat i s'incorpora un pas sobre el canal sobreeixidor de la riera de Comerç, que abans no existia. La passarel·la s'ubica aigües amunt del canal del sobreeixidor, amb una petita desviació respecte a l'alineació del camí existent que anava paral·lel a la llera del riu. El traçat es redefineix i forma una corba, que minimitza el pendent del camí i garanteix l'accés a la passarel·la, ja que aquesta se situa a 70 cm per sobre del nivell del camí existent. Així doncs, amb la construcció de la passarel·la es millora la connectivitat entre municipis per a vianants i bicicletes a través de la xarxa de camins del riu Llobregat.

On