Nou gual al riu Llobregat

El nou gual inundable ha reforçat la connexió entre les dues ribes del riu i ha garantit la connectivitat de vianants i bicicletes entre els municipis veïns de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat.

Vista general del gual
María José Reyes
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Desembre 2012
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2013
  Municipi:
  Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí
  Superfície:
  17.500 m2
  Cost:
  462.971,24 €
 • Autors:
  Aida Munsó (arquitecta - AMB), Javier Navarro (enginyer tècnic d'obres públiques - AMB)
  Direcció de projecte:
  Aida Munsó (arquitecta - AMB), Javier Navarro (enginyer tècnic d'obres públiques - AMB)
  Direcció d'obra:
  Aida Munsó (arquitecta - AMB), Javier Navarro (enginyer tècnic d'obres públiques - AMB)
  Col·laboradors:
  Jose Alonso (arquitecte), Álvaro Sainz (enginyer de camins, canals i ports) , Montserrat Arbiol (eng. tècnica agrícola), Sara Arguedas (eng. tècnica industrial), Agustí Figueras (enginyer de camins, canals i ports - ABM JG)
  Contractista:
  UTE Rubatec – Talio
Premis i reconeixements

Seleccionada dels premis FAD 2014 en la categoria Ciutat i Paisatge.

Descripció

El present gual inundable s'emmarca dins d'una estratègia global de recuperació ambiental i de foment de l'ús social en l'àmbit del riu Llobregat. Aquest queda integrat en la xarxa de camins fluvials existent i reforça la connexió entre les dues ribes del riu. L'actuació garanteix la connectivitat de vianants i bicicletes, entre els municipis veïns de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, i cobreix un dèficit de connexió històric entre ambdós.

Per tal de minimitzar l'afecció de la llera del riu, l'AMB va optar per situar el gual en un tram on el cabal ordinari omple una llera relativament estreta, també s'han tingut en compte alhora de trobar l'emplaçament, les consideracions del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC i les directrius  marcades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

El pas s'ubica a l'alçada de la potabilitzadora d'Agbar (aigües avall de la Torre Mirador construïda aprofitant l'estructura existent del tub de descàrrega de salmorres), i connecta amb el Parc Fluvial de Sant Boi en el meandre que confronta aquesta població, aigües amunt del pont dels Ferrocarrils de la Generalitat.
L'objecte del projecte és establir una connexió intermunicipal, compatibilitzant el pas de vianants i bicicletes, i  donant alhora, continuïtat i uniformitat amb la estratègia organitzativa del Parc Fluvial del Riu Llobregat.
El projecte també contempla la restauració de comunitats vegetals pròpies d'aquesta zona del riu, així mateix, s'han conservat i reproduït ambients naturals compatibles amb l'ús humà i que ajuden a la integració/interrelació entre els nuclis dels municipis i els seus espais perifèrics.

Aquesta obra, s'engloba dins el conjunt de propostes del catàleg d'actuacions metropolitanes pel període 2012-2015, a sol·licitud dels ajuntaments de Sant Joan Despí i de Sant Boi de Llobregat, i està cofinançada amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2007-2013.

El gual salva una distància de 30 metres de longitud en el punt d'encreuament. Consisteix en la successió d'una sèrie de calaixos de formigó in situ, de dimensions 5,50m d'amplada i 2,05m d'alçada. L'ample de la plataforma transitable és de 4m, suficient per al creuament de vianants i bicis, i alhora donar cabuda als elements de protecció laterals discontinus i delimitadors dels marges del gual, consistent en unes pilones cilíndriques.
Per a poder realitzar la construcció, prèviament es va desviar temporalment el Riu, mitjançant la construcció d'un canal de secció trapezoïdal pel marge esquerra (banda Sant Boi), que derivava el cabal al tram final de la riera Bertran.
L'actuació s'ha completat amb el camí de paviment de formigó que salva els desnivells per ambdós marges, adequant-se als talussos existents fins arribar als camins de mota i donant connexió des del Parc Fluvial de Sant Boi a la Torre Mirador del Sant Joan Despí. I amb la restauració i revegetació dels marges de la zona afectada per les obres.

On