Àrea de pícnic de la riera de Pahissa

L'àrea de lleure es troba en una antiga gravera, el terreny de la qual s'adapta per recuperar l'ús social de l'espai a la vora del riu. S'hi planten arbres i es gestiona la fusta morta per millorar la biodiversitat de l'entorn. Cal destacar que en la plantada d'arbres hi van participar més de 350 alumnes dels instituts de Sant Joan Despí, que es van sumar a la iniciativa "Un arbre per Europa". També van pintar el mural de la caseta d'eines i van construir caixes niu. 

Mireia Monràs
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Juny 2018
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Desembre 2020
  Municipi:
  Sant Joan Despí
  Superfície:

  25.794,92 m²

  Cost:
  122.106,41 €
 • Autors:
  Mireia Monràs (AMB)
  Direcció d'obra:
  Mireia Monràs (AMB)
  Col·laboradors:
  EQUIP AMB: Jose Alonso, Alexandra Galarza, Montserrat Arbiol i Albert Puigdellívol
  Contractista:
  Ambientalia
Finançament

El PSG (Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans) és un pla d'inversions que pretén millorar els espais ?uvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.
Aquesta intervenció ha estat finançada per l'AMB (70,71 %) i l'Ajuntament de Sant Joan Despí (29,29 %). També té finançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

UE Feder

Descripció

La reordenació i millora de l'àmbit del pícnic de la riera de Pahissa s'ha dut a terme mitjançant una nova topografia: s'han aportat terres sobrants del municipi per tal de guanyar alçària en el subsòl i així poder plantar-hi arbres, espècies arbustives i plantes herbàcies. Es conformen unes motes que defineixen espacialment el lloc i alhora aporten les condicions ambientals adients per a la plantació d'espècies autòctones.

Per tal de mantenir els usos que s'hi desenvolupen actualment, s'actua tot al voltant de l'àrea, sobretot als límits que toquen les dues grans infraestructures —la fluvial i la viària—, i es deixa l'espai central sense grans modificacions —només les necessàries per arranjar-lo i consolidar-lo. Així doncs, diferenciem tres actuacions.

Una primera actuació s'ha fet a l'esplanada de davant del riu i paral·lela al camí on es concentren les terres per enllaçar amb la mota del camp de tir amb arc. Les cinc motes restants defineixen i reordenen el mobiliari urbà, el mirador i els arbres sense obstaculitzar les vistes i alhora generen un pas intermedi per travessar l'espai amb facilitat. A l'extrem sud, s'adequa la rampa d'accés a la passarel·la que creua la riera de Pahissa amb travesses i baranes de fusta.

Una segona actuació se situa paral·lela a l'A-2 i al costat del camí de servei, on es planta una franja d'arbrat per reduir l'impacte visual i acústic que suposa el pas de la infraestructura viària. El perfil de les motes és asimètric: té un pendent menor al camí i un de més pronunciat al costat del talús de l'autovia, per tal de col·locar-hi l'arbrat, que fa de barrera visual. La plantació d'arbres es complementa amb una cobertura de plantes herbàcies a tota la mota i a la trobada amb el camí s'hi ha fet una rasa per recollir l'aigua, millorar-ne la infiltració i garantir el bon creixement de la vegetació.

Finalment, s'ha dut a terme una actuació a la tanca que limita amb el camp de tir amb arc. Durant les obres s'ha tancat aquesta zona amb unes estaques de fusta i malla de triple torsió per no alterar el creixement espontani d'orquídies, s'ha gestionat la fusta morta i s'han mantingut alguns elements vegetals en descomposició que fan la funció de refugi de biodiversitat. Cal destacar que en la plantada d'arbres hi van participar més de 350 alumnes dels instituts de Sant Joan Despí, que es van sumar a la iniciativa "Un arbre per Europa". També van pintar el mural de la caseta d'eines i van construir caixes niu. 

On