Indicadors de la llei de barris

Tornar
Imatge de la publicació
 • Tema: Urbanisme
 • Públic: Especialitzat info
 • Tipus: Tècnic
 • Edició: Dossier
 • Suports: Paper
Sinopsi

El document "Actualització dels indicadors de la Llei de Barris 2011" mostra, a nivell de secció censal, la situació dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en relació a les variables i criteris que es van establir per seleccionar les àrees urbanes i viles que requerien atenció especial (desenvolupats en la Llei 2/2004 i el Decret 369/2004). El treball és una revisió actualitzada de l'estudi que es va elaborar l'any 2005 utilitzant els criteris que determinava la Llei 2/2004 i que estaven disponibles per ser aplicats a totes les seccions censals dels municipis de l'AMB. Aquell estudi va permetre detectar les zones susceptibles de rebre atenció especial en el marc de l'esmentada Llei per tal de dur a terme actuacions específiques de millora de les zones més afectades. En el present informe, s'han seguit els mateixos criteris que originalment marcava la llei però complementant les dades i actualitzant-les quan ha estat possible per tal de conèixer l'evolució d'aquests indicadors. Les fonts de dades són el Cens de Població i el d'Edificis i Locals de 2001 (INE) i l'IDESCAT.

 • Autor:
 • Editorial:
  Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Lloc:
  Barcelona
 • Data de publicació:
  05/2011
Prova: $provaURL