Biodiversitat i salut

Imatge portada
Tema:
Biodiversitat, Salut Ambiental, Parcs, Platges
Públic:
especialitzat
Tipus:
Tècnic
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Biodiversitat i salut

Descarregar

Sinopsi

Biodiversitat i salut són dos conceptes amplis i complexos per si mateixos, de manera que la relació que s'estableix entre ambdós és necessàriament complexa. L'objectiu principal d'aquest treball de recerca bibliogràfica i d'experiències és posar llum a l'interrogant següent: tenir més biodiversitat afavoreix la millora de la salut de les persones?

Autor:
Barcelona Regional
Editorial:
AMB i Barcelona Regional
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats