Venda i lloguer d'habitatge

| Tema: Habitatge

Evolució dels preus a l'AMB

Venda i lloguer

L’objectiu d’aquest dossier és observar la dinàmica de l’evolució dels preus de l’habitatge a l’AMB entre els anys 2004-2022 (preus de compra dels habitatges nous al mercat lliure) i 2003-2022 (preus de lloguer) amb la intenció d’analitzar el comportament del mercat de l’habitatge, fent un especial èmfasi en les pujades i baixades de preus i, concretament, en els moments de tensió que experimenta actualment aquest mercat, en tots dos règims de tinença.

Descarregar l'informe