Usos del sòl

| Tema: Urbanisme

Mapa dels usos del sòl de l’àrea i la regió metropolitana de Barcelona de 2016

Usos del sòl

El mapa dels usos del sòl de l’àrea i la regió metropolitana de Barcelona de l’any 2016 és un document cartogràfic temàtic de base, elaborat per la Secció d’Estudis Territorials de l’Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l’objectiu de disposar d’una base d’informació gràfica i alfanumèrica sobre els usos del sòl que hi ha al territori metropolità de Barcelona. El mapa està confeccionat seguint el criteri que defineix el concepte ús del sòl com el conjunt d’elements o activitats que ocupen una determinada coberta del sòl o porció de terreny.

Descarregar informe

Descarregar bases cartogràfiques