Treballs de manteniment

Tornar

| Tema: Parcs

Es reprenen les tasques als parcs i les platges implantades en la primera fase de l'estat d'alarma

Operari de parcs fent manteniment i posant terra nova


Amb la finalització del període de confinament màxim, els parcs i platges metropolitans reprenen les tasques de manteniment implantades el 14 de març, quan va començar la primera fase de l'estat d'alarma.

Pel que fa als parcs metropolitans:

  • Neteja global, buidatge de papereres i neteja de paviments i cobertes herbàcies.
  • Inspecció regular dels parcs amb detecció i resolució de possibles incidències, com la retirada d'elements de risc i l'abalisament d'elements, si escau.
  • Reducció a mínims de regs automàtics i garantia de reg manual per a l'arbrat de nova plantació.
  • Seguiment i resolució d'incidències urgents que afectin l'enllumenat o fuites d'aigua.
  • Tasques ordinàries mínimes, com ara sega de gespes i prats o volteig de sorrals per evitar-ne la degradació i possible contaminació.
Pel que fa a les platges metropolitanes:
  • Neteja manual: recollida d'animals morts i residus perillosos.
  • Feines ordinàries de manteniment d'equipaments i mobiliari.
  • Inspecció regular per a la detecció de possibles incidències i resolució de les que suposin riscos.
  • Buidatge puntual de papereres semissoterrades en cas que els sensors marquin que estan gairebé plenes.
  • Gestió relacionada amb els temporals, com ara manteniment de pluvials i rieres.

Enllaços relacionats