Seminaris sobre biodiversitat urbana

Tornar

| Tema: Biodiversitat

Aquest cicle aprofundirà en les pràctiques sostenibles del verd a les ciutats

Imatge del jardí de l'AMB


La Diputació de Barcelona, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, organitzen un cicle de seminaris tècnics de promoció de la biodiversitat urbana des del verd urbà. Aquest cicle constarà de vuit sessions que començaran el 23 de febrer i acabaran el 12 de juny.

El cicle té dos objectius principals. D'una banda, aprofundir en el disseny i gestió sostenible del verd a les ciutats per incorporar i incrementar la biodiversitat urbana i, d'altra banda, donar a conèixer projectes ja realitzats en diversos municipis com Badalona, Sabadell, Mollet del Vallès, Barcelona, Viladecans o Cornellà de Llobregat.

Importància dels espais verds per a la biodiversitat urbana

La gestió del verd a les ciutats i pobles és una pràctica que aporta molt beneficis. El reconeixement i promoció de la biodiversitat en l'entorn urbà és sovint l'única oportunitat de contacte dels ciutadans amb la natura i aporta uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar a les ciutats i pobles.

Potenciar els espais verds dins l'urbanisme també implica lluitar contra el canvi climàtic i alhora contrarestar l'anomenada ‘illa de calor'. Les zones verdes capturen els gasos amb efecte d'hivernacle i, simultàniament, proporcionen ombra i frescor, de manera que la temperatura a l'interior dels parcs pot baixar fins a 3 ºC respecte al seu voltant més urbanitzat i edificat. 

Els ajuntaments disposen de competències directes en el disseny i gestió del verd urbà, i és per això, que cada cop mostren més interès en la incorporació d'aquests criteris en la seva gestió.

L'aposta pel verd urbà

L'Ajuntament de Barcelona promou l'impuls de la infraestructura verda urbana, la naturalització i una gestió més sostenible i amb més beneficis per a la comunitat i per a sectors de població concrets que tenen sensibilitat als productes químics. L'AMB també aposta per una gestió basada en la conservació i el foment de la biodiversitat, amb la implementació de solucions basades en la natura en la gestió dels parcs i platges metropolitans. Des de la Diputació de Barcelona es dona suport als ens locals de la demarcació en la millora del verd urbà amb eines de planificació, gestió i comparació i amb la incorporació de criteris per una gestió sostenible del verd.

Totes tres administracions són membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que disposa d'una comissió dedicada a la promoció de la biodiversitat urbana formada per una trentena de municipis. En aquesta comissió s'ha posat de manifest la necessitat de compartir coneixement i experiències en aquest àmbit.

Prova: $provaURL