Renda a la Regió Metropolitana de Barcelona

Tornar

| Tema: Economia

Dades del 2020 dels 164 municipis que formen part de la Regió Metropolitana de Barcelona

Gràfica


L'informe Característiques de la renda a la Regió Metropolitana de Barcelona, 2020 per seccions censals presenta la informació de les dades de renda que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT) per als 164 municipis que formen part de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) a escala territorial de seccions censals. S'inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d'ingrés i l'índex de renda per llar.

Descarregar l'informe

Documents relacionats