Renda a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tornar

| Tema: Economia

L'informe fa referència als 36 municipis que formen l'AMB

Imatge del gràfic


L'informe Característiques de la renda a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018 per seccions censals presenta la darrera actualització de les dades de renda que elabora l'Instituto Nacional de Estadística (INE), en col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT), i que publica en el marc de les seves estadístiques experimentals amb el nom d'Atlas de la Distribución de Renta de los Hogares (ADRH).

La informació recollida en aquest informe fa referència als 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i mostra les dades de renda a l'escala territorial més desagregada possible, és a dir, les seccions censals, a partir del creuament de la informació de totes dues institucions.

L'informe mostra la renda mitjana per persona i la renda mitjana per llar, la distribució de la renda per font d'ingrés i l'índex de renda per llar, amb l'objectiu que sigui possible conèixer quina és la situació econòmica de la ciutadania de l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant la seva localització precisa, de manera que es puguin identificar amb detall les desigualtats de renda existents al territori metropolità.

Descarregar l'informe