Prevenció de temporals a les platges

Tornar

| Tema: Platges

Protocols i planificació per minimitzar les afectacions durant l'hivern

Una platja durant un temporal


L'AMB ha establert un conjunt de protocols i una planificació amb l'objectiu de minimitzar els danys i les afectacions a causa dels temporals de tardor i hivern.

Darrerament, amb l'arribada del fred i dels temporals marítims, s'han realitzat moltes tasques de prevenció a les platges metropolitanes. La més important és la retirada de tots els equipaments que es preveuen que poden quedar afectats, com papereres, passeres de fusta, mòduls de salvament o cadires de vigilància.

S'han mantingut els elements de les zones més allunyades de l'aigua i més properes als passeigs marítims, ja que es considera que són necessaris per gaudir de les platges durant tot l'any o que, per les seves característiques, no són mòbils. Es tracta de dutxes, bancs, contenidors o passeres, entre d'altres.

A l'àmbit geogràfic metropolità els temporals són més freqüents durant la tardor i l'hivern, entre els mesos d'octubre i març, i són fenòmens que modifiquen la topografia de la platja, amb un esglaó que s'anomena berma.

Protocols i planificació

Abans d'un temporal marítim o d'un episodi de pluja s'inspecciona l'estat dels equipaments i el mobiliari de totes les platges, s'identifiquen les zones més fràgils i, si cal, es retiren els elements fixos que puguin estar en risc. També s'inspecciona l'estat de les desembocadures d'aigües pluvials i de rieres, i s'obren al mar totes les que estiguin tancades per barres de sorra per tal d'evitar inundacions, tant a la platja com a la zona urbana.

Després del temporal es dur a terme una nova inspecció de les platges, es procedeix a l'abalisament i retirada d'elements d'equipaments o mobiliari que s'han fet malbé o que puguin suposar un risc per als usuaris. A continuació, en una primera fase, es retiren els residus de tipus antihigiènic o que puguin resultar perillosos per als usuaris (materials no orgànics, animals morts, etc.). Finalment, els dies posteriors als temporals, es retiren les restes que el mar va fent arribar a la platja.

En els darrers 15 dies hem tingut dos temporals de llevant d'una magnitud considerable, dues DANA, el que abans anomenàvem gota freda. Són episodis que afecten de manera important la regressió de les platges que, en estar envoltades de nombroses infraestructures que fan de barrera, no poden recuperar la sorra perduda de manera natural. Fins i tot en alguns punts es poden produir afectacions no reversibles.

Gestió de les platges metropolitanes

L'AMB treballa amb altres administracions públiques amb competències en la gestió del litoral per tal d'impulsar les actuacions necessàries per millorar la resiliència de les platges. Es duen a terme estudis previs sobre l'estabilització de les platges, es realitzen topobatimetries que mostren el relleu i les dinàmiques del fons marí de la costa metropolitana i s'utilitzen els vols LIDAR per cartografiar les platges i tenir una informació de l'evolució del litoral al llarg dels anys, imprescindible per definir les actuacions futures.

Fora de la temporada de bany, la gestió de les platges metropolitanes no s'atura. Es continua treballant en el manteniment i la neteja perquè estiguin en condicions òptimes. També s'aprofita per portar a terme millores com la construcció de dutxes, la substitució de passeres envellides o d'altres elements que necessiten actuacions que, en temporada alta, interferirien massa amb els usuaris de les platges.

Paral·lelament es continua amb el seguiment i estudi de les seves dinàmiques, sobretot davant els temporals, per tal d'entendre els processos que n'estan accentuant la regressió i establir mesures correctores.

En temporada baixa, les platges metropolitanes també reben visitants. Els usos que se'n fa canvien: més aviat esdevenen espais de lleure per passejar o practicar activitat física a l'aire lliure, indrets on passar una estona en contacte amb la natura. De fet, és un bon moment de l'any per observar moltes aus que descansen a la platja (diverses espècies de gavines) o s'alimenten a les zones dunars (com els esplugabous).

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats