Poda d'arbres als parcs

Tornar

S'aplica la intervenció necessària imprescindible

L'AMB realitza la poda d'arbres a la xarxa de parcs metropolitans amb el doble objectiu de facilitar que l'arbre arribi al seu estadi de maduresa, d'una banda, i garantir la seguretat dels usuaris dels parcs metropolitans, espais de gran afluència de persones, de l'altra.

La campanya d'enguany té en compte les accions previstes al Pla de risc de l'arbrat i no es realitza de manera generalitzada, sinó que s'avaluen les necessitats de cada exemplar en funció de l'espècie i de l'emplaçament.

S'aplica la intervenció necessària imprescindible per tal d'evitar la generació de ferides que, amb el pas del temps, poden podrir la fusta, ocasionar fractures a les branques o afeblir l'exemplar.

El criteri general aplicat en les podes és el d'intervenció necessària imprescindible. Aquesta intervenció es realitza en funció de les necessitats de formació de l'arbre (arbres joves que han de ser guiats), el perill que puguin causar danys als usuaris del parc i, finalment, sota criteris de seguretat i visibilitat, assegurant una alçada mínima lliure de tronc en la part inferior de la capçada que permeti el trànsit lliure dels usuaris i la visibilitat del seu entorn.

Tots els residus verds generats d'aquestes podes es reutilitzen de nou en els parcs en forma de triturat per crear superfícies d'encoixinat que milloren les condicions del sòl. 

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats