Platges preparades per l'estiu

| Tema: Platges

La prevenció de la COVID-19 i els temporals en condicionen les tasques

Diferents elements a la platja

El passat 15 de maig, un cop finalitzades les tasques de la sorra, va començar la fase de preparació i instal·lació de les diferents infraestructures que donen serveis durant la temporada d'estiu als usuaris de les platges del litoral metropolità.

Aquest any ha estat més complicat posar-les a punt per dues causes. D'una banda, el temporal Glòria i també un altre de força important que va tenir lloc el 20 d'abril van canviar la morfologia d'algunes platges. D'altra banda, les mesures de prevenció de la COVID-19 van impedir realitzar a temps moltes de les feines derivades d'aquests dos fenòmens.

Com cada any, la preparació dels equipaments i serveis a les platges s'ha fet en coordinació amb els ajuntaments, però, aquesta vegada, tenint en compte les necessitats específiques en relació amb la prevenció de la COVID-19 segons les característiques de cada platja. Molts elements han estat redistribuïts i, des del 8 de juny, diverses instal·lacions com dutxes, rentapeus, papereres o cadires de vigilància es netegen i desinfecten diàriament seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Aquesta setmana els jocs infantils i circuits esportius s'han obert al públic. També ha començat la instal·lació de xarxes de vòlei als més de 60 camps de què disposen les platges metropolitanes.

En total, enguany s'han instal·lat 40 mòduls de serveis: 14 lavabos estàndard, 11 lavabos vestidor adaptats i 16 mòduls de primers auxilis. Cada mòdul també té la seva corresponent senyalització que indica quin és el servei que presta. 

Els mòduls de serveis són una de les principals infraestructures de les platges. Són habitacles de gressite ceràmic en forma de cub de 2,5 metres d'ample, de diferents colors segons el servei que presten. Cada any es traslladen des de l'espai d'hivernació de cada municipi on queden protegits durant tot l'hivern. És un procés de gran magnitud que es realitza amb grues i camions fins a l'emplaçament concret.

A causa dels temporals i el confinament, els 3.000 metres de passeres de fusta que normalment ja estan col·locades al mes de maig s'han instal·lat més tard.

La gestió de les platges de l'AMB incorpora criteris inclusius per millorar-ne l'accessibilitat. Un any més, s'han ampliat els accessos amb passeres de fusta fins a l'aigua (uns 900 m en total) que durant l'hivern es mantenen al principi de la platja perquè quedin resguardades dels temporals de mar. A les platges que disposen d'assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda, també s'ha col·locat un tram de passera enrotllable per facilitar l'accés fins al mateix trencant d'aigua. 

Per optimitzar els accessos, d'acord amb les mesures de prevenció de la COVID-19, se n'han reduït uns, ampliat uns altres i modificat uns quants més. En total s'han mobilitzat uns 1.200 m per adaptar-los a la situació actual. Més de la meitat disposen d'aparcabicicletes a la mateixa sorra. També s'han modificat altres equipaments com cadires o bancs i s'ha reforçat la informació de les mesures de prevenció de la pandèmia. 

S'ha instal·lat l'abalisament de 28 km de zona de bany. S'han col·locat boies a 200 metres de la línia de costa que delimiten l'accés a les embarcacions i també 13 punts que n'assenyalen els canals de sortida. Concretament, dues línies de boies que formen els canals que uneixen la platja amb el punt on és permesa la navegació i que estan senyalitzades específicament. En aquest mateix sentit, s'han emplaçat abalisaments específics en paral·lel als espigons i 13 línies d'ajuda al bany en punts on el perfil de la platja té molt de pendent.

Finalment, s'han instal·lat 50 cadires de vigilància de platges i es facilitaran les banderes d'estat de la mar necessàries per vestir tots els pals de les platges metropolitanes.

Enllaços relacionats