Observacions d’ocells

| Tema: Biodiversitat, Parcs, Platges

Als parcs i platges metropolitans s’han observat 237 espècies d’ocells

Persona amb uns prismàtics per a l'observació d'espècies d'ocells

En el conjunt d’espais metropolitans, durant el 2022 es van registrar un total de 237 espècies diferents d’ocells, una xifra que suposa prop del 65 % de totes les observades en el conjunt de Catalunya i el 83 % de les obtingudes dins de l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’aquestes 237 espècies, 173 (gairebé el 73 %) es troben incloses en el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, mentre que 5 pertanyen al Catalogo español de especies exóticas invasoras. Les cinc espècies més observades en el conjunt d’espais metropolitans el 2022 van ser les següents: el tallarol capnegre (Curruca melanocephala), la garsa (Pica pica), el pit-roig (Erithacus rubecula), el gavià argentat (Larus michahellis) i el tudó (Columba palumbus).

 

 

Platges metropolitanes

Si tenim en compte únicament les platges metropolitanes, la xifra total d’espècies observades són 208 (el 74 % de les quals són protegides), cosa que suposa el 55 % de les registrades al conjunt del país i gairebé el 72 % de les obtingudes a tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

En aquests espais, una de les espècies més destacades va ser el gavot (Alca torda) amb prop de 200 observacions, 29 de les quals eren observacions precises, dins l’àmbit de gestió de l’AMB. Aquest volum d’observacions va ser veritablement excepcional, ja que es tracta d’una espècie de distribució nord-atlàntica que entra, a l’hivern, en petites quantitats al Mediterrani. A la tardor i l'hivern del 2022, uns temporals atlàntics molt forts i successius van fer que en rebéssim molts més del que és habitual i bona part d’ells van anar a parar a les platges metropolitanes.

A més de gavots, també destaquen les 13 observacions de baldriga balear (Puffinus mauretanicus), una espècie considerada en perill crític; les 9 de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una espècie catalogada en perill, i les 187 de gavina corsa (Ichthyaetus audouini), una espècie considerada vulnerable.

 

Parcs metropolitans

En els parcs metropolitans el nombre d’espècies observades durant el 2022 va arribar a les 186, una xifra que representa gairebé la meitat de les observades en el conjunt de Catalunya i més del 65 % de les registrades dins de l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’aquestes 186 espècies, gairebé el 71 % es troben incloses en el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. Cal esmentar les 262 observacions de xoriguer comú (Falco tinnunculus), les 80 de blauet (Alcedo atthis), les 29 de tallareta cuallarga (Curruca undata), les 29 de capsigrany (Lanius senator) i una única observació de botxí meridional (Lanius meridionalis), totes elles catalogades en perill com a reproductores.

 

Visor de fauna de l’AMB

Aquestes dades reforcen la importància dels parcs metropolitans en l'àmbit ambiental. Posen de manifest que són espais on aquestes aus, moltes de les quals són protegides, troben refugi i aliment, alhora que ens presten serveis ambientals diversos com, per exemple, el control de poblacions d'insectes que podrien esdevenir plagues.

L'AMB ha incorporat la dada d'espècies observades com un indicador de biodiversitat als parcs i platges metropolitans. Aquest fet permetrà avaluar al llarg del temps el resultat de les mesures que es porten a terme des de la gestió per potenciar la biodiversitat en aquests espais.

Totes les dades s'han extret del Visor de fauna de l’AMB, una eina molt interessant que implica la ciutadania en el seguiment i la conservació de la biodiversitat, ja que la vincula amb els espais metropolitans i promou la col·laboració amb la comunitat científica. 

Enllaços relacionats