Obres al parc de Torreblanca

Tornar

| Tema: Parcs

Millores en l'accessibilitat i el drenatge d'aigües pluvials

Imatge d'un dels accessos al parcAl parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat han començat unes obres de millora que tenen com a objectiu la millora de l'accessibilitat de l'espai i el drenatge de les aigües pluvials. Es realitzaran diverses actuacions que inclouen la pavimentació i canalització de les aigües de l'eix principal del parc per tal de millorar-ne l'accessibilitat i solucionar els problemes de manteniment derivats de les escorrenties ocasionades pel pendent existent. En aquest mateix sentit, es milloraran els accessos entre l'eix principal i les plataformes adjacents del parc a partir d'escales i rampes.  Pel que va a la vegetació, està previst reduir el pendent i portar a terme una plantació amb instal•lació de reg d'arbustiva i prat florit als talussos propers a l'eix dels xiprers per tal de reduir les escorrenties. També s'instal•larà un sistema d'infiltració de les aigües pluvials al terreny, a partir de rases drenants, per afavorir la sostenibilitat del cabal freàtic i reduir la càrrega de la xarxa del clavegueram.


Al parc de Torreblanca han començat unes obres de millora que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat a l'espai i el drenatge de les aigües pluvials.

Es duran a terme diverses actuacions que inclouen la pavimentació i canalització de les aigües de l'eix principal del parc per tal de millorar-ne l'accessibilitat i solucionar els problemes de manteniment derivats de les escorrenties ocasionades pel pendent existent. En concret, es milloraran els accessos entre l'eix principal i les plataformes adjacents del parc a partir d'escales i rampes.

Pel que va a la vegetació, està previst reduir el pendent i fer una plantació d'arbustives i prat florit, amb instal·lació de reg, als talussos propers a l'eix dels xiprers per tal de reduir les escorrenties. També s'instal·larà un sistema d'infiltració de les aigües pluvials al terreny, a partir de rases drenants, per afavorir la sostenibilitat del cabal freàtic i reduir la càrrega de la xarxa del clavegueram.

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Carretera Reial, 159, Sant Feliu de Llobregat