Neteja posterior a la revetlla

| Tema: Platges

Es van recollir 17 tones de residus a les platges metropolitanes

Dispositiu especial post revetlla

El dispositiu especial de neteja posterior a la revetlla de Sant Joan va començar a les 6 del matí a totes les platges metropolitanes. El procés va finalitzar entre les 8.30 i les 9.30 h, tot i que la nit del dia 25 encara es va garbellar en profunditat per segona vegada.

Es van recollir 17 tones de residus, un 30 % menys que el 2019, el darrer any en el qual hi va haver celebració sense restriccions i es van comptabilitzar 25 tones de deixalles. Com en altres ocasions, els residus s'han traslladat a una planta de triatge per valoritzar-los.

El nou sistema de dipòsits auxiliars de reforç als contenidors de les platges ha estat clau per a la reducció de residus. Va funcionar correctament com a suport per recollir l'excedent de bosses que es produeix en una nit com la de Sant Joan.

Un altre factor ha estat l'afluència de públic, moderada respecte a d'altres anys. On es va concentrar més gent va ser a Castelldefels i Badalona.

També s'ha pogut observar una reducció significativa del nombre de fogueres a la platja que, tot i no estar permeses, sempre hi són presents. Se'n van retirar un total de 98, mentre que l'any 2019 el nombre ascendia a 364.

Un dispositiu sense incidències

El dispositiu especial de neteja compta amb el suport de les policies locals i també, en alguns casos, dels mossos d'esquadra. Un cordó policial, situat davant de la garbelladora, avisa les persones que hi ha a la platja que es retirin per tal de deixar pas als operaris i les màquines. No hi va haver cap incident destacable, tot i que enguany hi ha hagut una gran presència de tendes de campanya plantades a la sorra que ha dificultat netejar-la adequadament en algunes platges.

Seguint el cordó policial, un grup d'operaris realitzen una primera neteja manual, en una franja d'un mínim de 20 m d'amplada paral·lela a la línia de l'aigua, que elimina ampolles de vidre i altres elements perillosos o voluminosos que la garbelladora no pot recollir. Aquest mateix equip de neteja continua recollint residus als punts on no es pot accedir amb la màquina i un cop han passat, es fa un darrer repàs per recollir les restes que poden haver quedat a la sorra.

Les restes de fogueres es van anar eliminant durant el dia 24 i la nit del 25. Es van apagar les que encara cremaven i amb un vehicle dotat amb un sedàs es va dur a terme la recollida sense emportar-se sorra. Aquest detall és important, ja que les platges metropolitanes pateixen un greu problema de regressió per pèrdua de sorra.

Durant la setmana posterior a la revetlla, un electroimant farà diferents passades a totes les platges per recollir els elements metàl·lics que hi puguin haver quedat.

Pel que fa a les incidències de manteniment, s'han detectat algunes actuacions vandàliques, com el trencament d'una cadira de vigilància o afectacions poc importants com cremades de petards al mobiliari, alguns trams de corda de protecció de les dunes malmesos o alguns llistons de passera arrencats.

Documents relacionats
Enllaços relacionats