Millores a les àrees de jocs infantils

Tornar

| Tema: Parcs

S'hi fan inspeccions constants per mantenir-los en bones condicions

Vista panoràmica de l'àrea de joc infantil


Recentment s'han fet diverses intervencions de millora a les àrees de jocs infantils dels parcs metropolitans. Són espais àmpliament utilitzats per les famílies i la canalla i tenen una vessant social molt important. Els tècnics del Servei de Parcs de l'AMB en fan un seguiment constant per tal que es mantinguin en bones condicions, siguin accessibles per a totes les persones i compleixin la normativa vigent. 

Concretament, en les darreres setmanes s'han unificat les dues zones de jocs del parc de la Timba a Cervelló. Ara constitueixen una única àrea, a la qual s'ha incorporat un ampli sorral de gresa i un tancament perimetral amb tanca de fusta. També s'ha aprofitat per eliminar una de les escales i edificar una rampa per millorar l'accessibilitat a l'àrea de jocs infantils. Aquestes obres incorporen també el muntatge de sis elements biosaludables que es poden utilitzar com a zona d'entrenament i la unificació del model de bancs de tot el parc.

Al parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric de Badalona s'han canviat els elements actuals per uns altres de tipus circuit que ajuden a treballar la psicomotricitat de la canalla i complementen els que ja hi havia.

A l'àrea de jocs del parc de Joan Oliver de Badia del Vallès s'hi han introduït pissarres. D'aquesta manera, s'incorpora el  joc creatiu relacionat amb el dibuix i l'escriptura i es complementa el joc motriu.

Una altra de les actuacions ha tingut lloc al parc del Llobregat. En aquest cas, s'ha millorat el paviment existent per tal que esmorteeixi les caigudes, s'ha construït un sorral i s'han comunicat les diferents àrees de joc, separades per tanques, en una sola zona única més gran. Aprofitant aquesta intervenció, s'ha canviat el paviment d'accés des del carrer per tal de millorar-ne l'estabilitat i, per tant, l'accessibilitat.

Finalment, també han començat les obres de millora de l'àrea de jocs infantils del parc del Canal de la Infanta, on es preveu construir un sorral.

Per tal de tenir una diagnosi acurada i regular de l'estat de les àrees de jocs infantils dels parcs metropolitans i avaluar i programar-hi les intervencions necessàries, s'hi fan inspeccions de manera periòdica. Aquests controls inclouen una revisió diària de l'estat dels elements per garantir-ne la higiene i detectar-hi possibles incidències. També es fa un volteig regular dels materials esmorteïdors dels sorrals, que s'analitzen per fer-ne un control organolèptic. De manera regular es comproven les peces enterrades i els elements estructurals. En aquest cas, la inspecció no és només visual, sinó que els diferents elements se sotmeten a proves que revisen bases, ancoratges, materials deteriorats o previsions de trencament. D'aquesta manera es pot preveure quins elements estan esgotant la seva vida útil i se'n pot planificar millor la substitució. Finalment, cada any es porta a terme una inspecció per comprovar que totes les tasques de manteniment s'estan realitzant correctament i que compleixen la normativa vigent, i es genera una certificació. 

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats

Equipaments relacionats

On

  • Marker

    Parc del Canal de la Infanta Ctra. de Sant Joan Despí s/n, 08940, Cornellà de Llobregat

    Marker

    Parc del Llobregat Carretera del Pla, 90, 08980, Sant Feliu de Llobregat