Millora de l'eina de gestió de parcs i platges

| Tema: Parcs, Platges

Actualització a l'app d'incidències i nova eina de cartografia

Un tècnic utilitzant l'app de control de qualitat a la tauleta

La plataforma de gestió dels parcs i platges metropolitanes s'ha actualitzat recentment basant-se en l'experiència de la versió anterior, posada en marxa el 2014. Tot i que encara és una bona eina per al control de qualitat d'aquests espais, començava a tenir algunes mancances.

La versió actual ha estat implementada basant-se en el framework nadiu del sistema operatiu Android. D'aquesta manera, l'app serà un producte escalable des de zero, més potent i fiable. També s'han desenvolupat noves funcionalitats i millores que fan que la plataforma tingui menys errors.

Aquesta eina, instal·lada a les tauletes dels tècnics de la Secció de Control de Qualitat i Medi Ambient, és fonamental per fer la inspecció mensual dels parcs i platges. Permet una gestió ràpida i eficient de les incidències i facilita solucions de manera integrada i interoperable entre ciutadania, empreses, municipis i administració metropolitana. Es calcula que l'any 2019 va gestionar més de 36.000 incidències.

L'altra novetat de caire tecnològic és la implementació d'una nova eina a les tauletes que permet actualitzar la cartografia dels parcs i platges in situ. S'ha desenvolupat amb el software unoGIS, un producte de la família GIS. Per fer-la més precisa, s'hi han incorporat diferents perfils d'usuari i un procés de validació dels canvis realitzats en els mapes.

El Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic treballa diàriament sobre aquesta base cartogràfica i actualitza tots els canvis que es produeixen sobre el terreny. És una informació molt important perquè conté la ubicació dels diferents elements situats als parcs i les platges: mobiliari urbà, instal·lacions, paviments, vegetació, etc. Les dades són utilitzades per la base de dades d'incidències (MAXIMO), el Portal Ajuntament (sobre el que treballen els equips tècnics dels municipis i els de l'AMB), l'app d'inspeccions, les webapp Infoparcs i Infoplatges i també el web de l'AMB.