Més de 300 espècies observades

Tornar

| Tema: Biodiversitat, Parcs, Platges

Als parcs i platges s'observen el 70 % de les espècies d'ocells a Catalunya


Segons l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), el Visor de fauna de l'AMB ha recollit un total de 342 espècies observades als parcs i platges metropolitans i al seu voltant durant el 2021. Aquestes observacions inclouen rèptils, papallones, odonats, mamífers i amfibis, però el grup més observat són els ocells. En total, 254 ocells, dels quals més del 70 % són espècies protegides com el pit-roig, el blauet, la puput, la mallerenga o el raspinell. Aquesta dada pren especial rellevància quan es contrasta amb el total d'espècies d'ocells observades a tot Catalunya durant el 2021, que han estat 374. Per tant, als parcs i platges metropolitans s'han observat prop del 70 % de les espècies d'ocells de tot Catalunya.

Gràfic Observacions fauna 2021


Els parcs i platges que han registrat més espècies d'ocells han estat les platges de Viladecans (176) i el Prat de Llobregat (148), Can Zam (117), Tramvia (115) i el Jardí Botànic de Barcelona (114).

Totes les dades obtingudes s'han recopilat al web de l'AMB a través del Visor de fauna. Aquesta eina recull les observacions als parcs i platges metropolitans, que pot introduir qualsevol persona a través de les aplicacions Ornitho i Ocells dels Jardins. Només cal donar-s'hi d'alta.

Informes ornitològics

L'any passat l'AMB, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), va elaborar 33 informes ornitològics que analitzaven les espècies d'ocells observats als parcs i platges metropolitans durant el 2020. L'anàlisi d'aquestes dades de tots els municipis de l'AMB va permetre saber que a la xarxa de parcs metropolitans es poden observar més del 90 % de tots els ocells de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Projectes de ciència ciutadana

Moltes de les observacions provenen de les dades que s'han recollit durant les activitats de ciència ciutadana organitzades per l'AMB i els ajuntaments als parcs i platges metropolitans, dins del programa Aprenem a la Xarxa. En aquestes activitats, dirigides per educadors ambientals, els ciutadans s'acosten al treball de camp que porten a terme els experts per fer estudis de fauna i participen directament en la recerca d'informació i coneixement de la biodiversitat.

Parcs i platges metropolitans

Els parcs urbans i periurbans ofereixen una gran riquesa d'hàbitats (parets, teulades, murs de pedra seca, zones arbrades, racons amb fusta morta, basses i estanys, etc.), que afavoreixen la conservació de determinades espècies silvestres i tenen un paper destacat en la connectivitat ecològica del territori, cosa que facilita la mobilitat d'espècies entre diferents zones verdes urbanes i també amb els entorns naturals propers.

Pel que fa a les platges, tenen un paper important en la funcionalitat ecològica dels espais oberts de l'AMB. En primer lloc, perquè contenen espècies de flora i fauna d'un elevat interès per a la conservació —com la vegetació psammòfila (de zones sorrenques) o el corriol camanegre, que nidifica en algunes d'aquestes platges— i, d'altra banda, perquè són uns elements en forma d'ecotò ecològic, és a dir, de transició entre els ecosistemes terrestres i els marins, que regulen nombrosos processos ecològics, com les migracions i hivernades de múltiples aus.

Pla de millora de la biodiversitat

El 2018, l'AMB va publicar el Pla de millora de la biodiversitat (PMB), al qual es van recollir les línies estratègiques per a una millora i conservació de la biodiversitat i del potencial educatiu dels parcs i les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de llavors, moltes de les actuacions ja s'han implantat i formen part del dia a dia en la gestió sostenible d'aquests espais.

Galeria d'imatges