La metròpolis en 3D

| Tema: Espais públics urbans

L'AMB presenta diversos projectes de tecnologia geoespacial

Els dies 18, 19 i 20 d'octubre va tenir lloc a Madrid la Conferència ESRI Espanya 2022. Es tracta de la trobada de tecnologia geoespacial més important del sector, que aplega tant administracions públiques com empreses privades. Després de dues edicions en línia, enguany ha recuperat el format presencial, amb una assistència rècord de més de 2.800 persones.

Al llarg dels tres dies s'han presentat les principals novetats tecnològiques i de formació de la tecnologia geoespacial, s'han realitzat sessions tècniques en què diferents usuaris han presentat els seus projectes i també hi ha hagut un espai de networking.

L'AMB hi ha participat com un dels principals productors de cartografia metropolitana amb tres ponències. La primera, sobre la base cartogràfica 1:1.000 de l'espai públic metropolità. Com a primícia, dins del Fòrum Anual de Cartogràfics, un acte de la conferència ESRI en què l'AMB ha participat per primer cop, s'ha presentat el primer model 3D territorial de precisió 1:1.000 en format IFC. 

Les altres dues ponències s'han fet dins de la conferència global: una sobre integració GIS-BIM-GMAO i l'altra sobre el nou assistent de metadades IDEAMB.

Nova base cartogràfica 1:1.000 de l'espai públic metropolità. Usos i integració amb BIM amb el format IFC

A partir de la cartografia de gran escala del Mapa topogràfic metropolità 1:1.000 s'ha generat una nova base cartogràfica 1:1.000 de l'espai públic metropolità, que permetrà cobrir les necessitats actuals dels usuaris SIG i respondre diverses preguntes gràcies a un seguit d'indicadors:

  • Espai dedicat al vehicle vs. espai dedicat al vianant
  • Espai públic/habitant
  • Índex de permeabilitat
  • Creació de graf de caminabilitat
  • ...

La primera aproximació d'aquesta nova base ha consistit en l'elaboració dels polígons de voreres i calçades. El següent pas serà la creació de la resta de polígons necessaris per completar l'espai públic metropolità (passos de vianants, parterres, zones jocs infantils, escales...).

D'altra banda, l'AMB ha aconseguit generar el primer model 3D territorial de precisió 1:1.000 en format IFC, on també ha integrat aquests polígons 3D de voreres i calçades de l'espai públic metropolità. D'aquesta manera, els tècnics que treballen amb projectes BIM disposaran per primer cop d'una base cartogràfica tridimensional real i de precisió que servirà de cartografia de referència per als seus projectes, i acostarà de manera real, per primer cop, el món SIG al món BIM.

L'encarregada de la presentació ha estat la cap de la Secció de Cartografia de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Montserrat Monteagudo.

Integració GIS-BIM-GMAO

Els diferents espais i serveis que gestiona l'AMB tenen diferents etapes en el seu cicle de vida. En el cas de l'espai públic, en la fase de disseny i execució d'obres es treballa fent servir eines pròpies de l'àmbit de la modelització d'informació de construcció (BIM). Un cop finalitzat el procés constructiu, el manteniment de l'espai públic es realitza emprant un gestor de manteniment d'actius de la informació (GMAO) i un sistema d'informació geogràfica (SIG) per al manteniment de la cartografia. Existeixen fluxos de sincronització entre els entorns GMAO i SIG, però no estan integrats amb la metodologia BIM, la qual cosa en dificulta la gestió. Aquest projecte pilot implica una visió holística de la gestió dels espais públics, i desenvolupa la tecnologia necessària perquè els tres sistemes funcionin de manera sincronitzada.

L'explicació del sistema d'integració ha anat a càrrec de la cap d'Oficina BIM (direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB), Olga Méliz, i del cap de Projectes SIG (Coordinació de Serveis Digitals de l'AMB), Juan Carlos González. 

Assistent de metadades IDEAMB

La infraestructura de dades espacials de l'AMB (IDEAMB) és el repositori on es pot trobar tota la informació geogràfica, tant de cartografia de base com temàtica. Perquè estigui disponible, els diferents tècnics responsables de la informació han de fer-ne un procés de catalogació. Aquest procediment era lent i costós, i implicava una demora en la publicació d'aquesta informació. El nou assistent és una eina d'ús intern que permetrà realitzar aquests procediments de manera molt més eficaç i ràpida, permetent mantenir el catàleg de dades geogràfiques actualitzat més fàcilment i posar a disposició del públic general qualsevol dada amb més celeritat.

Juan Carlos González, de nou, i la tècnica de Projectes SIG (Coordinació de Serveis Digitals) Laura Bertran Arrufat van ser els ponents sobre aquest nou assistent.

Documents relacionats
On
Marker
Recinto Ferial IFEMA Madrid