Índexs de referència del preu del lloguer

| Tema: Habitatge

Dades 2020-2021 per als 36 municipis de l'AMB

Lloguer

En aquest document es recullen les dades del preu del lloguer de l'habitatge, derivades del "Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda", per als 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La informació està representada a escala de secció censal i s’hi inclou informació relativa al nombre d'habitatges, la seva superfície, el preu de lloguer mensual del metre quadrat i el preu del lloguer mensual.

Descarregar l'informe