Habitatges turístics

| Tema: Habitatge

Dades del 2022 per als 36 municipis de l'AMB

Habitatges turístics

En aquest document es mostren les dades estadístiques de la "Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad", que elabora l’INE per als 36 municipis de l’AMB. Inclou informació sobre el nombre d'habitatges turístics, el nombre de places en habitatges turístics, les places per habitatge turístic i el percentatge d'habitatges turístics sobre el total d'habitatges. 

Descarregar l'informe