Gestió dels espais dunars

| Tema: Parcs

S'hi fan tasques de manteniment durant tot l'estiu

Gestió dels espais dunars

Durant l'estiu s'han realitzat diverses tasques de manteniment de les dunes de les platges metropolitanes. La gestió d'aquests espais s'integra dins del conjunt de treballs que es fan durant la temporada de bany.

D'una banda, s'ha respectat el període de cria del corriol camanegre, que s'estén de l'1 de març al 31 de juliol. Durant aquests mesos la intervenció en els sistemes dunars és mínima. Només es fa neteja dels residus voluminosos que puguin ser observats des de fora de la zona dunar acordonada. Als espais protegits del delta del Llobregat s'han adoptat altres mesures per afavorir la presència d'aquesta espècie, com ara el tancament complet de la platja del Remolar de Viladecans.

Acabat aquest període i, segons fonts del Consorci del Delta de Llobregat, que fa un seguiment exhaustiu d'aquesta espècie, enguany ha augmentat lleugerament la població reproductora, que ha passat de 10 parelles l'any passat a 14 aquest any. Les dades evidencien que les mesures de protecció i gestió de l'hàbitat que s'estan aplicant són favorables per a l'increment de la població reproductora de l'espècie i la seva lenta però progressiva recuperació.
Després d'aquest període s'han reprès altres tasques de conservació dels espais dunars, una de les quals la reposició de pal i corda a Gavà Mar i la platja de Can Camins del Prat de Llobregat, després de les aportacions de sorra que s'hi van fer. Amb la nova configuració de la platja, s'han renovat un total de 300 metres de tancaments de zones dunars.

També s'han retirat exemplars d'enotera groga (Oenothera sp.), una espècie catalogada com a invasora. És una planta anual molt vistosa: les seves flors són de color groc i pot assolir una altura de més d'un metre. Cal treure-la durant l'estiu, ja que és l'època en què floreix i, per tant, és fàcil d'identificar. És important fer-ho abans que fructifiqui, ja que les seves càpsules deixen anar llavors a la sorra i s'acaba propagant. La retirada es fa de manera manual i es repeteix anualment fins a eliminar el banc de llavors que pugui quedar a la sorra. En total, enguany se n'han retirat 140 kg.

Finalment, s'ha dut a terme una neteja exhaustiva de tots els espais dunars. S'han retirat manualment els residus d'origen humà per tenir la màxima cura possible de la zona. Es tracta de residus majoritàriament transportats pel vent i que han quedat atrapats entre la vegetació. Els residus orgànics que arriben a les zones dunars fruit de la dinàmica dels ecosistemes no es recullen, ja que suposen una aportació de matèria orgànica al sòl. A més, són refugi per a moltes espècies i promouen la biodiversitat.

Documents relacionats
Prova: $provaURL