Gestió de la xarxa de parcs

Tornar

| Tema: Parcs

Al voltant de 90 persones assisteixen a la sessió tècnica

Una tècnica treballant en un parc


El passat 16 de novembre va tenir lloc una sessió tècnica sobre la gestió de la xarxa de parcs metropolitans. La trobada, organitzada per l'AMB, es va realitzar en format webinar i hi van assistir unes 90 persones, de les quals prop de 50 es van connectar virtualment a través de la plataforma Zoom. El perfil dels assistents era divers: tècnics municipals, arquitectes, representants d'administracions públiques, científics, entitats i empreses relacionades amb el disseny i la gestió d'espais públics. Aquesta varietat va ser molt enriquidora ja que va permetre comentar les ponències des de diferents perspectives. 

Albert Gassull, director de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va presentar la sessió, en la qual hi van participar 7 ponents més.

L'IERMB va presentar dos estudis. D'una banda, Marta Murrià va presentar els resultats obtinguts en l'Enquesta de satisfacció dels usuaris de la xarxa de parcs metropolitans. Per una altra banda, Carlos González va exposar les conclusions de l'estudi realitzat sobre l'ús social als barris metropolitans, posant com a exemple l'anàlisi feta en cinc parcs metropolitans.

La tercera ponència de la jornada va anar a càrrec de Xavier Riera, de l'Institut Català d'Ornitologia, que va presentar els informes ornitològics dels parcs i platges metropolitans (dades 2020). L'anàlisi de dades dels informes constata que a la xarxa de parcs es poden observar més del 90% de totes les espècies d'ocells observades a l'àrea metropolitana de Barcelona i quasi el 70% de les observades a tot Catalunya. 

A continuació, Dina Alsawi, cap del Servei de Parcs, va exposar les millores que s'han portat a terme en la gestió dels parcs metropolitans durant el anys 2020 i 2021, així com un breu incís de les directrius per al futur contracte del manteniment integral, que entrarà en vigor el mes de juliol del 2022.

Durant la sessió tècnica també es va parlar de la importància i la utilitat dels projectes de ciència ciutadana, gràcies als quals es disposa de dades que posteriorment son analitzades i utilitzades en estudis científics i que, alhora, serveixen de base per a la gestió realitzada per les  administracions. Joan Pino, director del CREAF, va exposar els primers resultats de la tercera fase del projecte mBMS, de seguiment de papallones dïurnes. Associats a aquest projecte, Dina Alsawi va exposar alguns canvis que l'AMB ha implantat en la gestió per potenciar les superfícies de prats florits als parcs i així proporcionar refugi i aliment a aquests insectes pol·linitzadors.

Finalment, es va presentar el projecte educatiu NaturAula, amb la participació de la tècnica responsable de projectes educatius i participatius del Servei de PCEP de l'AMB, Aida Girona, i la tècnica responsable de promoció i dinamització del Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB, Núria Machuca.

Jordi Bordanove i Richart, coordinador de Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB, va participar en la cloenda de la jornada.


Enllaços relacionats