Gestió agroalimentària

Tornar

| Tema: Agricultura, Boscos

L'AMB i el CCBLL signen un conveni de gestió d'espais de bosc i conreu

Bosc


L'AMB i el Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBLL) han signat un conveni per al desenvolupament de la gestió agroforestal de l'espai agrícola i forestal de l'àmbit metropolità i, en concret, de les actuacions previstes al Pla d'accions de les muntanyes del Baix 2019-2023.

L'objectiu d'aquest conveni, que té una inversió global de prop de 50.000 €, és garantir el foment de la gestió forestal, ramadera i agrícola i impulsar el desenvolupament econòmic i social del mosaic agroforestal metropolità.

El PAM metropolità ja recull donar una consideració especial a la planificació dels grans parcs naturals i agraris. Un mosaic agroforestal de gran interès social i ambiental, especialment pel que fa a la biodiversitat, atès que es tracta de boscos i conreus que garanteixen la funcionalitat i la regulació dels cicles naturals.

La cooperació, concretada en aquest conveni entre les dues administracions, vol promoure:

  • La producció/valorització de fusta i pastures, plantes aromàtiques i medicinals, tòfones, frondoses nobles, pinyó, etc.
  • Accions de desenvolupament, transferència i participació en projectes d'innovació tecnològica per a la dinamització en tota la cadena de valor de productes agraris, ramaders, forestals i de caça.
  • La producció i utilització de nous productes fusters de més valor afegit, l'establiment de projectes de bioenergia sobre la base de la biomassa dels boscos locals, la construcció amb fusta local i l'aprofitament i ús de la fusta en productes de més valor afegit mitjançant projectes locals demostratius.
El conveni també planteja la creació d'una comissió de seguiment que farà la proposta dels diferents plans anuals que es duguin a terme.

Enllaços relacionats