Enquesta platges 2022

Tornar

| Tema: Platges

Comença l'estudi de satisfacció dels usuaris de les platges metropolitanes

Vegetació a les dunes de la platja


El 16 de maig va començar el treball de camp de l'estudi d'ocupació i satisfacció dels usuaris de les platges metropolitanes. L'objectiu és obtenir dades sobre ocupació i satisfacció per planificar millor les actuacions en les platges.

L'estudi, encarregat per l'AMB a l'IERMB, preveu la realització de 4.800 entrevistes presencials a usuaris, repartides a les platges dels municipis de Montgat, Badalona, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

Fins l'any 2018 aquesta enquesta de satisfacció havia tingut una freqüència biennal, però a vausa dels efectes de la covid, no es va fer durant el 2020. Enguany farà setze anys de la primera edició (2006).

Prop de 8 punts sobre 10

A la darrera edició, l'any 2018, les platges metropolitanes van superar els 8.300.000 visitants. La qualitat percebuda pels usuaris va tenir una nota de 7,7 punts (sobre 10). La tranquil·litat, l'accés a la platja, el paisatge, l'entorn, la proximitat, la senyalització i les dutxes van ser els aspectes més ben valorats.

La gestió i el manteniment de les platges metropolitanes es fa d'acord amb les normes UNE-EN-ISO 9001:2000/14001:2004. Entre els indicadors plantejats pel sistema i aprovats per la Direcció de Serveis Tècnics, hi figura la realització d'aquests estudis.

Enllaços relacionats