Distribució de la renda

Tornar

| Tema: Economia

Dades dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona

Imatge del gràfic


L'informe Característiques de la renda a la regió metropolitana de Barcelona, 2018 per seccions censals, presenta la informació estadística que elabora l'Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la distribució de la renda de les llars, que aquesta institució publica en el marc de l'estadística experimental que anomena Atlas de la Distribución de Renta de los Hogares (ADRH).

L'informe mostra les dades d'aquesta estadística experimental territorialitzades per les seccions censals dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona (RMB).

S'hi inclouen dades sobre la  renda mitjana per llar, la distribució de la renda per font d'ingrés i l'índex de renda per llar. L'objectiu d'aquest treball és, d'una banda, mostrar aquesta informació de manera que sigui possible conèixer quina és la situació econòmica de la població de la regió metropolitana, localitzant-la amb la màxima precisió i mostrant les desigualtats de renda que existeixen en aquest territori i, de l'altra, complementar el treball, anteriorment publicat amb aquestes mateixes dades, sobre el territori dels 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Descarregar l'informe