Campanya batimètrica 2024

| Tema: Platges, Cartografia

Recopilació de dades per conèixer l’evolució del litoral metropolità

L’AMB ha iniciat la campanya batimètrica de la part submergida de les platges de la zona nord del litoral metropolità. L’actuació, que abasta les platges de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, obté dades per estudiar l’evolució i la dinàmica del litoral metropolità. L'anàlisi posterior d'aquestes dades ajudarà a prendre mesures correctores o mitigadores que permetin aturar la pèrdua progressiva de sorra a les platges metropolitanes.

L’actuació es fa des de la Secció de Cartografia de l’AMB amb la col·laboració del Servei de Platges, també de l’AMB.

 

Mètode de treball

El producte que s’obté com a resultat d’aquests treballs és una cartografia topobatimètrica de la part submergida del litoral metropolità nord que dona les mesures de fondària des de la cota 0 fins als 15 metres per sota de l’aigua.

Aquestes mesures s’obtenen combinant dues metodologies: per una banda, un topògraf preparat amb neoprè i un GPS pren les cotes des dels zero metres fins al metre i mig de profunditat; i, per l’altra, una embarcació equipada amb sonda monofeix/multifeix, sensors de moviment i equips de posicionament, mesura el fons marí en funció del temps que triga l’ona sonora a rebotar des de l’embarcació fins al fons marí i retornar a la superfície.

Amb aquestes campanyes, que es fan de manera continuada des del 2019, ja s’ha obtingut força informació per conèixer, de manera més detallada, l’estat de la part submergida del litoral. Per aquest motiu, la campanya tindrà continuïtat els propers anys.

 

On
Marker
Platges de Sant Adrià de Besòs
Marker
Platges de Badalona
Marker
Platges de Montgat