Avisos fitosanitaris

Tornar

| Tema: Parcs

L'AMB publicarà mensualment el calendari de tractaments a través del web i d'un sistema de notificacions

Durant aquest mes de març l'AMB, a través de la seva web i d'un sistema de notificacions, fa públic el calendari de tractaments fitosanitaris dels parcs metropolitans que gestiona.

Aquesta publicació es farà de manera mensual en una secció web on, a banda de consultar les dades fonamentals del calendari, també es podrà descarregar el document complet amb tota la informació lligada als tractaments químics previstos.

Pel que fa al sistema de notificacions, qualsevol persona podrà donar-se d'alta per rebre, cada cop que es publiqui un nou calendari, un correu electrònic que el redirigirà al web on es troba la informació actualitzada.

Fa anys que l'AMB aplica criteris de sostenibilitat en l'ús de productes fitosanitaris per al control de plagues i malures. Un dels principals objectius és la reducció d'emissió de químics tot establint el següent ordre de prioritats:
  1. Aplicar criteris de control integral, on és prioritari l'òptim manteniment de la vegetació perquè ajuda a reduir la presència de plagues.
  2. Introduir en la gestió la lluita integrada, amb un control biològic mitjançant alliberaments d'insectes depredadors que permetin controlar la població de paràsits.
  3. Introduir l'aplicació de tractaments mitjançant endoteràpia, on s'injecta el producte directament a la planta i així s'evita emetre químics a l'atmosfera.
  4. Reduir els tractaments preventius a biològics i als mínims imprescindibles.