Atur registrat

Tornar

| Tema: Demografia

Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana el 3r trimestre de 2018

Gràfic de dades


Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove i un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.