Àrees de joc infantil segures

Tornar

| Tema: Parcs

Es revisen periòdicament per garantir la seva seguretat


Les àrees de joc infantil són un dels equipaments que més demana la ciutadania i, en conseqüència, un dels més presents als parcs metropolitans. En estar destinades als infants, són espais sensibles que requereixen un control i manteniment periòdic.

Per garantir un bon estat de conservació, els diferents elements de les àrees de joc infantil són inspeccionats regularment. A més, un cop a l'any, han de passar la certificació per complir amb la normativa europea UNE-EN 1176 i UNE-EN 177 que valora els riscos pels infants en aquest tipus d'equipaments.

Els jocs infantils sempre van acompanyats d'un paviment de seguretat que pot ser de cautxú o sorra. El primer es neteja i revisa habitualment i, en cas necessari, es renova. El segon sempre està fabricat amb materials tous i sense cantells, s'aireja regularment i s'analitza cada mes per garantir-ne la higiene.

Aquest manteniment es complementa amb senyalització i indicacions per al correcte ús d'aquest tipus d'instal·lacions. 

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL