Afectacions a les platges pel temporal marítim

Les fortes ratxes de vent provoquen pèrdues de sorra de fins a 40 cm

Les intenses borrasques que han afectat la península del 26 al 31 de febrer han portat al litoral metropolità un fort vent de ponent, que ha bufat intensament durant moltes hores i en diferents dies amb ratxes properes a 90 km/h.

Aquest fenomen ha mobilitzat una gran quantitat de sorra de la platja cap al mar que, en algunes zones, ha provocat una pèrdua de fins a 40 cm de sorra. Les dunes i les recents plantacions de millora de l'ecosistema dunar també s'han vist afectades.

Aquest episodi de vent ha estat seguit per un de temporal marítim de sud oest, els dies 31 de gener i 1 de febrer, amb onades de més de 2,5 metres d'alçada. Les platges del delta del Llobregat han estat les més afectades, el mar ha inundat grans àrees i també s'ha produït una important pèrdua de superfície de sorra.

La freqüència amb què es repeteixen aquests fenòmens fa que els seus efectes se sumin, de manera que la quantitat de sorra que es perd arreu del litoral al final de l'any sigui molt elevada. Aquest fet es tradueix en una important regressió de les platges i, per tant, també en una afectació en el mobiliari relacionat amb els serveis i en les infraestructures.

Des del 2014 pràcticament totes les platges de l'àrea metropolitana han perdut un 25% de superfície de sorra lliure (la que no està ocupada per les zones dunars), i la de Montgat és la més afectada.

Municipi Reducció superficie total (%)  Reducció superficie no dunar (%)
Castelldefels -14,51 -22,79
Gavà -17,18 -23,53
Viladecans (*) 11,06 40,88
El Prat de Llobregat -27,90 -53,27
Barcelona -11,74 -11,74
Sant Adrià de Besòs -6,10 -6,25
Badalona -36,89 -36,89
Montgat -74,37 -74,37
TOTAL -17,00 -24,94

(*) Cal aclarir que, en el cas de Viladecans, hi ha un augment del total de sorra en aquest municipi. Malgrat que a la platja del Remolar hi ha hagut una forta regressió, amb destrucció de zones dunars, en canvi, hi ha hagut un augment de la platja a la zona sud del municipi.

L'AMB conjuntament amb altres administracions (ajuntaments, Generalitat, Ministeri...) està treballant en un pla estructural per evitar la contínua regressió de les platges mitjançant tot un seguit de mesures per minimitzar les conseqüències de cada temporal.

Enllaços relacionats