Els parcs estalvien aigua

| Tema: Parcs

Un total de 26.000 m3 d'aigua s'han estalviat per millores en els espais aquàtics

L'AMB ha estalviat, anualment, 26.000 m3 d'aigua a la xarxa de parcs metropolitans, gràcies a la gestió més eficient i sostenible que s'ha aplicat a les basses, als llacs i als estanys de diversos parcs. El volum d'aigua estalviat surt de la comparació del consum d'aigua entre els anys 2013 i 2017.

En els darrers anys s'han efectuat diverses millores, com ara fer ús de la telegestió al reg —actualment 33 dels 47 parcs metropolitans ja tenen telegestió del reg—, o la implantació del protocol de gestió de làmines d'aigua de la xarxa de parcs. Aquest protocol consta de quatre objectius:

  1. Millorar la sostenibilitat tot reduint l'aplicació de productes químics i els consums d'aigua i electricitat dels sistemes de bombeig.
  2. Potenciar la biodiversitat tot afavorint la presència d'espècies animals i vegetals.
  3. Donar més riquesa ornamental als espais.
  4. Convertir les làmines en exemples de conservació de la natura.
Actualment, l'AMB utilitza sistemes naturals per a la gestió d'aquests espais i no aplica productes químics, com clor o algicides, pràcticament en cap de les basses, llacs o estanys. Aquesta mesura i la introducció de vegetació aquàtica ha facilitat la millora de la biodiversitat. Actualment, en la majoria de les basses, llacs i estanys s'han detectat amfibis i rèptils autòctons com el tòtil, la granota verda i la tortuga de rierol.

Finalment, es treballa per optimitzar l'eficiència de les instal·lacions hidràuliques, així com la reducció de les freqüències de buidats amb l'objectiu de no trencar l'equilibri biològic dels llacs i la reducció del consum d'aigua i electricitat.  

Enllaços relacionats
Publicacions relacionades