ZBE Sant Cugat

Imatge del projecte

La zona de baixes emissions té la finalitat de reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l'aire i la salut pública, disminuir els nivells de contaminació de la ciutat fins als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de qualitat de l'aire legalment establerts.

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Mobilitat sostenible
 • Estat:
  En curs
 • Detall de l'estat:
  En proves
 • Tipus / Subtipus:
  ZBE /
 • Municipi:
  Sant Cugat del Vallès
Descripció

Es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants en l'àmbit de la zona de baixes emissions de Sant Cugat Centre. Els vehicles afectats, així com els que poden tenir exempcions o autoritzacions, són els mateixos que a la resta de les ZBE de la metròpolis de Barcelona.
 

Horari i calendari

Dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 7 a 20 h.

 • Calendari

  Es troben afectats per les restriccions els vehicles als quals no els correspon cap distintiu ambiental:

  • Des de l'1 de maig del 2021: implantació de la ZBE Sant Cugat Centre
  • Des de l'1 de novembre del 2021: entrada en vigor del règim sancionador per als turismes (M1), les motocicletes i els ciclomotors (categoria L) als quals no els correspon distintiu ambiental:
   • Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).
   • Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a la norma Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).
  • Des de l'1 de maig del 2022: entrada en vigor del règim sancionador per als vehicles comercials (N1, N2, N3) i de transport de passatgers (M2 i M3).
   • Furgonetes (categoria N1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculades abans del 2000) i dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculades abans del 2005 o 2006).
   • Camions (N2, N3) i  autocars i autobusos (M2 i M3) anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans de 2006 o 2007).
  • Des de l'1 de maig del 2026,  entrada en vigor del règim sancionador per als vehicles N2 i N3 dins de l'àmbit del polígon de Can Magí.
Registre i autoritzacions

Els vehicles afectats poden sol·licitar autoritzacions diàries, que seran vàlides per circular dins de qualsevol ZBE de la metròpolis de Barcelona.

Per consultar totes les exempcions i autoritzacions disponibles:

Web del Registre