Pro-MaaS

Il·lustració

Polítiques i regulacions necessàries per fer possible el concepte MaaS

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Mobilitat i transport
 • Estat:
  Finalitzat
 • Tipus / Subtipus:
  EIT /
 • Municipi:
 • Pressupost:
  499.456,00 €
 • Finançament:

  EIT URBAN MOBILITY

  Pressupost AMB: 8.373,00 € (cofinançat al 70 %)

Socis

Líder: CARNET

Socis: 

 • Ajuntament de Barcelona
 • AMB
 • CARNET
 • Ciutat d'Hamburg
 • Ciutat de Hèlsinki
 • Ciutat d'Amsterdam
 • Universitat d'Aalto
 • Universitat Tècnica de Munich
 • Universitat de Tecnologia d'Eindhoven
 • UPC
 • University College of London
 • Achmea Risk Insurance
 • Altran Lab
 • Altran Technologies
 • Zone Cluster Ltd
 • ERTICO

Descripció

El projecte Pro-MaaS ha tingut com a objectiu identificar les barreres, els facilitadors i els reptes per al desplegament eficaç de la mobilitat com a servei (MaaS). S'ha basat en pràctiques recomanades internacionals, tot adaptant-se als marcs reguladors locals existents i a les condicions del mercat. En aquest sentit, el projecte ha aportat coneixements i estratègies per a la innovació i la regulació de la mobilitat que ajudaran els decisors a implementar nous serveis de mobilitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les conclusions d'aquest projecte indiquen que un mètode cocreatiu que guiï les autoritats locals hauria d'accelerar eficaçment el procés d'habilitació del concepte MaaS, sempre que l'esforç local tingui el suport polític necessari i que estigui suficientment preparat per proporcionar una transició eficient. El més crucial per a una transició sostenible i fluida és la col·laboració entre agents del sector públic i privat per garantir un interès conjunt pel canvi. Cal estudiar amb més detall les eines existents per determinar les necessitats potencials de desenvolupament. Finalment, el projecte posa de manifest la necessitat de continuar investigant sobre la reorganització dels ecosistemes empresarials existents.

Enllaços relacionats