Bicivia

Bicicleta per carril bici

Mobilitat en bicicleta

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Bicicleta
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Mobilitat sostenible / Bicicleta
 • Municipi:
 • Direcció de projecte:
  Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible
Descripció

Bicivia és la xarxa d'eixos pedalables metropolitans que s'ha definit i dissenyat des de l'AMB conjuntament amb els 36 municipis i administracions titulars de les carreteres.

Té l'objectiu de connectar, d'una manera ràpida, directa i segura, de nord a sud i d'est a oest, la metròpolis.

 • Característiques bàsiques

  La xarxa Bicivia preveu un total de 414 km de carrils bici, dividits en xarxa bàsica i xarxa secundària. D'aquests quilòmetres, 201 corresponen a la xarxa bàsica (31 % ja executats) i 213 corresponen a la xarxa secundària (20 % ja executats). *(Aquestes dades exclouen la ciutat de Barcelona).

  La xarxa Bicivia està formada per 9 grans eixos pedalables4 eixos verticals, que travessen la metròpolis de nord a sud, i 5 eixos horitzontals, que la creuen d'est a oest.

  Els eixos pedalables verticals es distribueixen seguint els rius Llobregat i Besòs, un a cada banda/marge del curs fluvial. Dels 5 eixos pedalables horitzontals, quatre estan situats a la banda de la costa i un a la zona del Vallès.

  Gràfic resum Bicivia
 • Característiques particulars

  La xarxa Bicivia es defineix amb un seguit de característiques particulars:

  • Xarxa de desplaçaments de mobilitat obligada (no de lleure)
  • Xarxa contínua (sense interrupcions)
  • Xarxa directa (pels camins més rectes possibles)
  • Xarxa il·luminada
  • Priorització dels carrils per la calçada
  • Definició d'amplades mínimes i recomanables
  • Imatge i senyalització pròpies

Promoció de la mobilitat en bicicleta