La mobilitat als centres de Formació professional de l’àrea metropolitana de Barcelona

Portada estudi Mobilitat centres formació professional
Tema:
Mobilitat sostenible
Àmbit:
Àrea metropolitana de Barcelona
Data de publicació:
Autor:
Institut Metròpoli per encàrrec de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB
Col·laboradors:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB

La mobilitat als centres de formació professional de l'AMB

Descarregar

Descripció

La mobilitat educativa és un element fonamental per a la planificació educativa, i té un impacte considerable en l’adequació entre l’oferta institucional escolar i les demandes familiars.

Aquest document analitza la mobilitat associada als centres d’FP a l’entorn metropolità i posa de relleu que la mobilitat per motius d’estudi postobligatoris, sobretot FP, és molt elevada i desigual segons territoris i grups socials.