Informe de conjuntura 2021

Dades de la mobilitat i de l'entorn socioeconòmic metropolità
Portada
Tema:
Informe de conjuntura
Data de publicació:
Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Col·laboradors:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE

Informe sobre mobilitat i entorn socioeconòmic

Descarregar

Descripció

Aquest informe recull dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.). La sèrie temporal de la majoria d'informacions s'inicia l'any 2004 i té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels principals indicadors de mobilitat i les variables conjunturals (socials, econòmiques, etc.) que hi puguin tenir relació, per disposar d'una font d'informació important per gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

Els dos darrers anys, la mobilitat ha estat clarament afectada pels efectes de les restriccions, les limitacions i les prohibicions establertes en diferents activitats a causa de la pandèmia de la covid-19. Aquests efectes són ben visibles en els diferents indicadors i dades. Excepcionalment, les taules amb indicadors de demanda d'aquest informe recullen valors des de l'any 2019, que permeten comparar la variació entre el període de just abans de la pandèmia (any 2019), el període de la pandèmia (any 2020) i l'inici del període posterior a la pandèmia (any 2021).

Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Col·laboradors:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE
Lloc:
Barcelona
Data de publicació:
01/06/2021
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats