Informe de conjuntura 2020

Dades de la mobilitat i de l'entorn socioeconòmic metropolità
Portada
Tema:
Informe de conjuntura
Data de publicació:
Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Col·laboradors:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE

Informe sobre mobilitat i entorn socioeconòmic

Descarregar

Descripció

Aquest informe recull dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.). La sèrie temporal de la majoria d'informacions s'inicia l'any 2004 i té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels principals indicadors de mobilitat i les variables conjunturals (socials, econòmiques, etc.) que hi puguin tenir relació, per disposar d'una font d'informació important per gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

Enguany, particularment, els efectes de les restriccions, limitacions i prohibicions establertes en diferents activitats i també en la mobilitat per fer front a la pandèmia de la covid-19 són clarament visibles en els diferents indicadors i dades. Cal tenir-ho en compte a l'hora d'interpretar els canvis esdevinguts en aquests dos darrers anys.

Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Col·laboradors:
ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE
Lloc:
Barcelona
Data de publicació:
06/2021
Idiomes disponibles:
Català