Aforaments a la xarxa Bicivia el 2021

Tornar

Evolució 2019-2021

Patinet
  • Tema: Mobilitat sostenible
  • Data de publicació:
  • Autor: IERMB

Descripció

Aquest estudi recull els resultats principals de la campanya de control d'aforaments realitzada el 2021 a la xarxa metropolitana Bicivia i els contrasta amb les dades de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF), que promou l'ATM, i amb les dades dels aforaments de la ciutat de Barcelona.

Finalment, l'estudi vol explorar similituds i diferències entre l'evolució de l'ús de la bicicleta i el patinet elèctric a Barcelona i a la resta de l'àrea metropolitana.

  • Autor:
  • Editorial:
    AMB
  • Data de publicació:
    03/2022
Prova: $provaURL