Altres ZBE metropolitanes

L'AMB dona suport als municipis metropolitans en el desplegament i la implementació de ZBE als seus termes municipals

3