Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi (4)

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi
Tema:
Mobilitat i transport
Públic:
especialitzat
Tipus:
Tècnic
Edició:
Plans i programes
Suports:
Electrònic, Paper

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi

Descarregar
Sinopsi

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació. Aquest volum és un nou pas en el procés d'elaboració del PMMU. És un resum sintètic de la diagnosi de la mobilitat metropolitana que, basant-se en set àmbits temàtics, n'identifica les oportunitats i fortaleses i ha de contribuir a identificar les polítiques que cal impulsar des de l'AMB, en el marc del Consell de Mobilitat.

Autor:
Diversos autors. Coordinacio de l'AMB i l'IERMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2016
Idiomes disponibles:
Català
DL:
B 15598-2016
ISBN:
ISSN 2385-3441
Enllaços relacionats