Dades de viatgers 2021

Viatgers en un autobús
Tema:
Mobilitat i transport
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Dades de viatgers 2021

Descarregar

Sinopsi

Recull de dades de mobilitat metropolitana durant l'any 2021. Des del mes de març de 2020, el país fa front a la situació d'emergència sanitària ocasionada per la covid-19. En el moment d'elaborar el present informe, la crisi sanitària es troba atenuada, tot i que els organismes i les autoritats competents encara no la consideren superada, ni en l'àmbit nacional ni en l'internacional. Les afectacions de la demanda dels serveis de transport causades per la covid-19 persisteixen com a conseqüència del canvi d'hàbits en la mobilitat.

Autor:
Direcció de l'Àrea de Mobilitat i Transport de l'AMB
Lloc i data:
Barcelona 2022
Idiomes disponibles:
Català