Unificació de les zones DUM

Tornar

| Tema: Logística, Mercaderies, Mobilitat sostenible

L'AMB crearà una app per gestionar zones de càrrega i descàrrega a escala metropolitana

Repartidor


L'AMB vol unificar el model de distribució urbana de mercaderies (DUM) a la metròpolis de Barcelona, que actualment depèn exclusivament de la regulació municipal i varia en molts casos d'un municipi a un altre.

Entre les eines per dur a terme aquesta unificació de les DUM, la Direcció de Mobilitat i Transport de l'administració metropolitana vol uniformitzar la normativa a tota la metròpolis per afavorir la transició cap a un model comú de DUM més eficient i sostenible. Vol crear una plataforma d'app única per a la gestió de les zones de càrrega i descàrrega i desenvolupar un programa de suport a les empreses per promoure les flotes sostenibles.

El 20% de la mobilitat generada a l'àrea metropolitana la generen els vehicles de distribució urbana de mercaderies (DUM), que correspon al transport de mercaderies en l'àmbit urbà per a l'abastiment dels establiments o del consumidor final. En termes de contaminació atmosfèrica, el percentatge s'eleva i aquests vehicles suposen al voltant del 40% de les emissions contaminants a la metròpolis.

"Hi ha una normativa força dispersa i una manca d'uniformitat en els horaris i criteris d'accés per a la distribució de mercaderies als diferents municipis metropolitans", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, que també destaca els nous problemes i oportunitats que aporta el comerç electrònic. Poveda ha recordat que "les empreses i els negocis també s'han d'implicar per sumar-se al canvi d'hàbits i promoure una mobilitat més sostenible".