Reforç del servei de bus

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

S'amplien 10 línies al Baix Llobregat i al Barcelonès Nord

Imatge d'un bus


Davant de l'increment d'afluència d'usuaris, l'AMB ha ampliat i reforçat, de manera definitiva, el servei de deu línies de bus metropolità de la zona del Baix Llobregat i del Barcelonès Nord. La decisió s'ha pres amb la voluntat que el transport públic absorbeixi més passatgers, doni resposta a la demanda creixent i es continuï reduint l'ús del vehicle privat, que incideix directament en la contaminació atmosfèrica de la metròpolis.

Reforç al Baix Llobregat

L'AMB ha reforçat el servei de les línies de bus metropolità L12, L14, L16 i LH2 que formen part del servei de transport públic de l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, entre d'altres municipis. Agrupant les dades d'aquestes quatre línies, que presta l'operador Baixbus, la demanda ha augmentat un 4,5% respecte al mateix període de març i abril del 2015 (d'1.414.511 a 1.478.366 viatgers).

En aquestes quatre línies, bàsicament, s'han incrementat les freqüències de pas dels autobusos els dissabtes, feiners d'agost i durant les hores punta de la resta de dies feiners.

A més, les línies L12 i L14, que connecten amb Maria Cristina i l'Illa Diagonal, reforçaran el servei els festius comercials de la campanya de Nadal i Reis. En canvi, la resta de festius de l'any, els horaris de les línies L14 i L16 queden ajustats per garantir la fiabilitat i regularitat del servei.

D'altra banda, de cara al setembre l'AMB també reforçarà  en hora punta la línia L85, que circula entre L‘Hospitalet de Llobregat i Gavà (passant per Cornellà, Sant Boi i Viladecans), i la línia L79, que va de Sant Boi de Llobregat a Barcelona (passant per Sant Joan Despí). Exactament, el reforç de la L85 serà  entre Gavà i l'intercanviador de Cornellà, de dilluns a divendres feiners. El reforç de la línia L79 suposarà una reducció d'interval de pas dels 15 als 10 minuts en hora punta de matí i de tarda.

Reforços al Barcelonès Nord

L'AMB ha reforçat el servei de les línies de bus metropolità B1, B24, B26 i B27, que formen part del servei de transport públic del Barcelonès Nord entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Les quatre línies han tingut un creixement continuat i sostingut.

En aquests casos, s'ha reduït l'interval de pas i s'han ajustat els horaris. En el cas de la B1, es redueix l'interval de pas de 12 a 10 minuts. La B24 incorpora un vehicle més a la línia amb l'objectiu de reforçar el servei i mantenir la puntualitat. En el cas de la B26 i la B27 es millora la freqüència de pas els dissabtes de tot l'any i els dies feiners del mes d'agost. Amb el reforç de la B26, es passa dels 20 als 15 minuts d'interval de pas i s'aconsegueix augmentar de 3 a 4 expedicions cada hora. A la línia B27, es redueix l'interval de pas actual de 15 a 12 minuts.

Enllaços relacionats